הודעות דובר
 
 
חדר תקשורת
 

הודעות דובר 

כל הודעות הדובר

החלטה ברשם הפטנטים - הקדמת הטיפול בבקשת פטנט מחמת גיל מבוגר
05.08.2014
לאחרונה התקבלה ברשות הפטנטים החלטה להקלה בבקשה להקדמת בחינת פטנט מחמת גילו של מבקש הפטנט...
לפרטים נוספים
תיקון לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
19.05.2014
בתיקון לחוק דמי מחלה שבוצע לאחרונה ניתנה האפשרות שבזקיפת ימי היעדרות של עובד בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו יוכל עובד להביא בחשבון לפי בחירתו גם חלקי ימים ולא רק ימים שלמים...
לפרטים נוספים
קול קורא - "חוזרים לבית הספר"
01.04.2014
קול קורא - "חוזרים לבית הספר" פנייה לרשויות המקומיות - הפעלת כיתות אזרחים ותיקים בבית הספר
לפרטים נוספים
ביוזמת ועדת הכספים: הורחבה רשימת הזכאים להנחות בתעריפי המים
04.03.2014
הורחבה רשימת הזכאים להנחות בתעריפי המים...
לפרטים נוספים
"ערים במתוכננות לילדים ולזוגות צעירים חיות בעבר"
03.03.2014
ה"סבא בום", כפי שמכנה אותו השר לענייני ותיקים, אורי אורבך, צריך להדאיג את כולם: ישובים כפריים שמתרוקנים כשהדור הצעיר עוזב בבת אחת לעיר ומשאיר מאחור הורים מתבגרים...
לפרטים נוספים
דף ראשון דף קודם
הבא
הבא לעמוד אחרון