תמיכות
 
 
נתונים
 

תמיכות 

כל התמיכות

תוצאות 1-4מתוך4
סטאטוסמטהמספרמטהשם תמיכהמטהנושא  
סגור
1השלמת השכלה יסודית למבוגריםחינוך
סגור
2קתדראות ואוניברסיטאות עממיותחינוך
סגור
3השגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהםניצולי שואה
סגור
4הנצחת זיכרון השואהניצולי שואה