תמיכות
 
 
נתונים
 

תמיכות 

כל התמיכות

תוצאות 1-5מתוך5
סטאטוסמטהמספרמטהשם תמיכהמטהנושא  
סגור
1השלמת השכלה יסודית למבוגריםחינוך
סגור
2קתדראות ואוניברסיטאות עממיותחינוך
סגור
3השגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהםניצולי שואה
סגור
4הנצחת זיכרון השואהניצולי שואה
פעיל
5פרסום טיוטת מבחני תמיכה להערות הציבורחינוך